Home

»

Conditi de contract

Condiția contractului

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTA ACORD DE LICENȚĂ A UTILIZATORULUI FINAL �nainte de a cumpăra sau de a folosi SOFTWARE spy app. PRIN CUMPĂRAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, CONFIRMĂȚI SĂ ACCEPTAȚI TERMENII ACESTEI LICENȚE. NU AR DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE, NU INSTALAȚI programele SOFTWARE și ștergem SOFTWARE ȘI TOATE CONEXE fișierelor din dispozitiv. ACEST CONTRACT DE LICENȚĂ UTILIZATOR FINAL ESTE UN ACORD LEGAL �NTRE DVS. (USER) și furnizorul cererea de a putea folosi acest software. Descărc�nd, INSTALAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI �N ORICE FEL DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ACESTUI. DACĂ NU AU AVUT de acord cu termenii prezentului acord, NU descărcați, instalați programele SOFTWARE. TERMENII ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT, SUNTEȚI DE ACORD MONTAREA ACEST SOFTWARE DOAR pe un dispozitiv sau mai multe dispozitive care vă aparține și sistemelor de monitorizare bazat pe obturate sau alte mijloace, că necesită instalarea pe dispozitiv pentru a fi monitorizate, A le folosiți doar cu ajutorul contului , Aplicații sau programe la care aveți dreptul de a accesa. DE ASEMENEA, DE ACORD SĂ INFORMAȚI ORICINE ACESTUI (I) DISPOZITIV (S) la prezența software-ul instalat, CA SUNTETI DE ACORD SĂ INFORMAȚI ORICINE avand chiar si acces la un cont MONITORIZATĂ. DACĂ NU TREBUIE SĂ �NDEPLINIȚI ACESTE INDICAȚII, VĂ FACEȚI SĂ �NDEPLINI LEGEA FEDERALĂ. INTELEGETI SI RECUNOASTETI CA V-ar fi răspunzător de toate costurile juridice trebuie să fie taxate la PRESTATORUL CERERII din cauza utilizării necorespunzătoare sau SOFTWARE ILEGALE DE DVS..

Utilizatorul acceptă că instalarea și utilizarea Software-ului nu trebuie să �ncalce nici un fel de lege locală, de stat sau federală privind monitorizarea dispozitivelor, conturilor, aplicațiilor sau programelor și utilizarea lor.

Utilizatorul este de acord să instaleze acest software NUMAI pe un dispozitiv deținut de Utilizator sau pentru care Utilizatorul a primit o permisiune explicită din partea proprietarului pentru a instala software-ul. Utilizatorul este de acord să NU instaleze acest software pe niciun dispozitiv care nu este deținut de Utilizator sau pe nici un dispozitiv pentru care Utilizatorul nu a primit permisiunea explicită de a instala software-ul.

Pentru sistemele de monitorizare bazate pe nor sau care nu necesită instalare pe dispozitiv, sunteți de acord să utilizați numai acest software pentru a monitoriza un cont, o aplicație sau un program la care utilizatorul are permisiunea și dreptul de a acces.

Recunoașteți faptul că este interzisă și �mpotriva termenii acestui acord, NU să informeze terții de faptul că utilizatorul monitorizează un dispozitiv, un cont, o aplicație sau un program prin intermediul acestui software, și că activitățile lor sunt monitorizate și �nregistrate.

Software-ul licențiat poate fi instalat pe un dispozitiv fără prezența fizică a proprietarului.

Rețineți că clientul poate �nt�mpina dificultăți �n timpul instalării aplicației fără prezența fizică a utilizatorului, deoarece de obicei acesta �și stabilește propria parolă pentru dispozitiv.

Aplicația software PGV4, care face obiectul prezentei licențe, va fi definită ca Software Licențiat. Software-ul licențiat și orice alte produse oferite de acest site sunt licențiate și nu vă sunt v�ndute. PGV4 (denumit �n continuare "furnizor de aplicație") rezervă toate drepturile care nu vi se acordă �n mod expres.

a.Ambito licenței: Furnizorul Application vă oferă �ntr-un fel un acord de licență neexclusivă, netransferabilă Utilizatorul final care vă permite să instalați Software-ul cu licență pe un dispozitiv mobil Proprietatea dvs. sau pe care le poate controla , sau vă permite să utilizați software de monitorizare bazat pe cloud pentru conturi, aplicații sau programe specifice. �n nici un caz nu acest acord de licență se interpretează pentru a vă permite să instalați Software-ul licențiat de pe orice dispozitiv nu Tua de proprietate sau nu aveți dreptul legal de a controla, după cum nu se poate monitoriza un cont, o aplicație sau un program pentru a pe care nu aveți dreptul legal de a monitoriza. �n ceea ce privește monitorizarea unui dispozitiv, nu sunteți autorizat să distribuie licența software sau de a face disponibile �ntr-o rețea �n cazul �n care acesta ar putea fi folosit pe mai multe dispozitive �n același timp, sau orice alt dispozitiv nu proprietăți Tua sau că nu sunteți legal autorizat să monitorizeze. Este responsabilitatea dvs. să stabiliți dacă aveți sau nu

Headquarters
Zurich, Bucharest, Auckland, Sao Paulo, Toronto.
Customer Service Headquarters
London, Milan, Zurich, Vienna, Lisbon, Madrid, Amsterdam, Copenhagen, Bucharest, Timisoara, Prague, Warsaw, Stockholm, Moscow, Novosibirsk, Abu Dhabi, Jakarta, Beijing, Tokio, Auckland, New York (Newark), Sao Paulo, Toronto, Mexico City.
Info
Păreri Suport Privacy Cookie Eula
© Copyright 2021 S.C. Diocle Group S.A.